مسئول شهباز خنجرسیم
آخرین بروزرسانی 1403/03/19
زمان انجام 6 ساعت 20 دقیقه
اعضا 7
متوسط
 • کاربری
  7دروس · 1 ساعت 15 دقیقه
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- مقدماتی 1
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه - مقدماتی2
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه - مقدماتی 3
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- فعالیت ها
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- فیلتر ها
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- نماها
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- گروه بندی
 • آموزش الکترونیکی
  3دروس · 34 دقیقه
  • آموزش الکترونیکی پیشرفته در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • اصول آموزش الکترونیکی در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • محتوا، سوالات، انتشار در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول فروش
  9دروس · 1 ساعت 17 دقیقه
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه- لیست قیمت
  • روشهای پرداخت فاکتور در نرم افزار سازمان یار (Odoo ERP)
  • شرایط و ضوابط پرداخت در نرم افزار سازمان یار- تسهیل گستر (Odoo ERP)
  • مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده در اودوو (تسهیل گستر- Odoo ERP)
  • صدور فاکتور در ماژول پایانه فروش سازمان یار ( تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • گونه های محصولات در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • تولید سرنخ ها در نرم افزار CRM تسهیل گستر - (Odoo ERP)
  • تیمهای فروش در نرم افزار اودو ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • اصول فروش و اولین پیش فاکتور شما ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول حسابداری
  8دروس · 1 ساعت 2 دقیقه
  • شغلهای مختلف در حسابداری سازمان یار ( تسهیل گستر- Odoo ERP)
  • جدول حسابها و انواع حساب در نرم افزار حسابداری سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • معرفی دوره حسابداری هوشمند در نرم افزار حسابداری ( تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • مفاهیم بدهکار و بستانکار در نرم افزار حسابداری سازمان یار ( تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • نحوه ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و پرداخت به سازمان امور مالیاتی Odoo ERP
  • آموزش ارتباط حسابداری انبار و بهای تمام شده (تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده در نرم افزار حسابداری اودوو (تسهیل گستر -یار Odoo)
  • آموزش تطابق صورت حساب بانکی در نرم افزار حسابداری اودوو (تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول نظر سنجی
  4دروس · 33 دقیقه
  • تحلیل نظرسنجی در نرم افزار سازمان یار (تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • بخش ها و سوالات نظرسنجی در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر-Odoo ERP)
  • اصول نظرسنجی در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر-Odoo ERP)
  • معرفی کلی نرم افزار نظرسنجی ها در سازمان یار ( تسهیل گستر -Odoo ERP)
 • ماژول مخاطبین
  3دروس · 48 دقیقه
  • دوره های آموزشی اودو مدرس : محمد یزدان پناه - مخاطبان
  • موقعیتهای مالی در اودوو (تسهیل گستر Odoo ERP)
  • مخاطبین و وارد کردن داده در نرم افزار سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول پروژه
  5دروس · 5 دقیقه
  • عملیاتهای گروهی در ماژول پروژه سازمان یار (Odoo ERP)
  • وظایف تکرارشونده در ماژول پروژه سازمان یار (تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • عملیاتهای گروهی در ماژول پروژه سازمان یار (تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • نمای گانت در ماژول پروژه سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • تنظیم یادآور در ماژول ساعت کارکرد سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERO)
 • ماژول تولید
  2دروس · 22 دقیقه
  • اصول تولید در نرم افزار سازمان یار (Odoo ERP)
  • سفارش تولید و اصول سفارش کار در نرم افزار سازمان یار (تسهیل گستر-Odoo ERP)
 • وبسایت اودو
  3دروس · 9 دقیقه
  • تعیین مخاطب محتوا در ماژول وبسایت سازمان یار (تسهیل گستر -Odoo ERP)
  • افزودن نشان به محصول در ماژول وبسایت سازمان یار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
  • سئو و بهینه سازی سایت در نرم افزار ( تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول انبار
  2دروس · 10 دقیقه
  • پردازش محصول برگشتی در ماژول انبار سازمان یار (Odoo ERP)
  • نحوه ایجاد گونه های محصول در نرم افزار سازمانی یار (تسهیل گستر - Odoo ERP)
 • ماژول استودیو
  2دروس · 5 دقیقه
  • تغییر تصویر زمینه در ماژول استودیو سازمان یار (Odoo ERP)
  • معرفی کلی نرم افزار استودیو در سازمان یار (Odoo ERP)